Incredible Lahan mulanchya Ghosti 2023 |लहान मुलांच्या गोष्टी

Rate this post

Lahan mulanchya Ghosti-आम्ही ह्या ब्लॉग मध्ये Lahan mulanchya Ghosti लहान मुलांच्या गोष्टी लिहलेले आहेत. सर्व लहान मुलांना गोष्टी फार आवडतात. लहान मुलांना गोष्टी जेवताना ,झोपताना ऐकायला फार आवडतात. अश्या अनेक नवीन आणि चांगल्या लहान मुलांना आवडणारे गोष्टी ह्या ब्लॉग मध्ये लिहलेले आहेत.तुम्ही वाचून घ्या तुम्हाला नक्की आवडतील.

Lahan mulanchya Ghosti | घाबरट शिकारी

एका गावात सुखद आणि संवादी जीवन चालत होतं. त्या गावाच्या आसपासच्या जंगलात एक सुंदर सिंह अपसरा राहिला. सगळ्यात लोकप्रिय असा हा सिंह अपूर्व खूप वर्षांपूर्वीच आला होता. ज्याने त्या जंगलाच्या संतुष्टीला त्याच्या प्राकृतिक आवश्यकतांसाठी आणखी अनेक जीवन्त जीवनाच्या आहाराच्या साधारणपेक्षा जास्त शिकार केले. तसेच गावातल्या लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या शिकारप्रतिसादानेच ग्रस्त झाला.

सिंहाच्या त्रासाला केवळ काही वयोम असल्यास त्याच्या बहिणी अपसरानेही काही उपाय सांगितले. तिच्या उपायानुसार, सर्व गावाच्या वस्त्रात रुपये आणि आपल्या अद्भुत वीर्यात अद्ययावत कुणाच्याही आपण सिंहाच्या त्रासाची दूरी जाऊ शकणार नसेल. ज्याने त्याच्या आशीर्वादाने एक युवा शिकारी गावात आला आणि सिंहाच्या इच्छेशक्तीनुसार सिंहाला मारण्याचा आवाज दिला.

त्यात्कालीन अवस्थेत, त्या शिकारीला कुणाच्या पाऊलखुणासाठी संदर्भ शोधायला वाटता. त्याला सुंदर जंगल, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, आणि त्याच्या धैर्याचा आपल्या प्रयत्नाच्या यात्रेला मिळालेल्या एका लाकुडतोड्या साक्षात्कार आहे.

लाकुडतोड्या म्हणाला, “चल, माझ्याकडून सिंहाच्या पाऊलखुणास तुझ्या डोक्यात घेतल्या जातील. हे त्याच्या दर्शनाच्या अनुभवाची गरजच नाही.”

घाबरट शिकारी ह्या वचनाच्या आपल्या आपल्या साथींद्वारे अंगजीत्ला पाळून आणला, आणि त्याच्याकडून त्याच्या गोलाबारून दूर पळून गेला.

तेथे त्याच्या साथींने त्याच्या अनुभवाच्या आपल्या दर्शनाच्या अपेक्षा जितक्या जणांना दर्शन अनुभवले आहे त्यात त्याचा गोला नसला. घाबरट शिकारी अपुरी विचार केला, “आपल्याला आश्चर्य आहे, जितके जण दर्शन घेतले आहेत. परंतु आपल्याकडून आपल्या दर्शनाच्या अपेक्षा नसल्यास, त्याच्याकडून कितपत दर्शन घेतले आहे.”

त्यात्कालीन वेळ, घाबरट शिकारी अपुरी सिंहाच्या दर्शनाच्या अपेक्षा नसल्याने अपुरी समृद्ध अनुभवाने जंगलातून पळून गेला.

तात्पर्य – नेहमी खरे बोलावे.

Lahan mulanchya Ghosti | उंटाचा नाच :-

अनेक वर्षांपूर्वी आपल्या जंगलात अनेक प्राण्या साजरा होता. एकदम अचानक, त्या सगळ्यांच्या आवाजाने झेलणारा आवाज सुरू झाला, “या वर्षी आपल्या जंगलाच्या दिनदर्शिकेच्या आयोजनात सहभागी व्हा!”

जंगलाच्या सगळ्यांनी एकमेकांशी सहभागी होण्याच्या आनंदात राहिला. या दिनदर्शिकेच्या आयोजनात, प्रत्येक प्राण्याने आपल्या अत्यंत मौल्यवान कलेचा प्रदर्शन केला. आपल्याला अद्भुत कलेच्या प्रदर्शनाच्या अवसराचा आनंद घेतला.

तर, एक उंट काहीतरी लांबून बघत होता. त्याच्याकडून त्याच्या सगळ्यांच्या अत्यंत अभिमानाच्या आवाजाचा आपत्तीचा वाद होता. त्याच्या मनाला विचारल्यास, त्याच्या वास्तविक आत्मसमर्पणाच्या अभिमानाने सोडलेला आणि माकडाला दुर्लक्ष केला.

माकडा त्याच्याकडून कसबाने धन्यवाद केल्याने आपल्याला अद्भुतपणे आनंदित केले. सर्व प्राण्यांनी उंटाच्या मोठ्या प्रयासाला अद्भुतपणे प्रतिसाद दिला, परंतु उंटाच्या नाचाच्या लक्षात न घेतल्यामुळे, त्याला एकदमच्या मनातल्या माकडाला नशीबाने विरोधी बघितलं.

सर्व कलेच्या दर्जातले प्रदर्शन केल्याने, उंटाला कितीही महत्व दिले न जाणार्या अन्य प्राण्यांनी त्याच्या साथीच्या अपमानाचा प्राण घेतला. अखेरच्या दिवशी, उंटा त्याच्या असमर्थनात एका प्राण्याच्या हस्ताने अपमानित केला आणि दुर्लक्ष केला.

या दुर्लक्षाच्या क्षणी, सर्व प्राण्यांनी सोडलेल्या उंटाच्या नाचाला मनापासून तुटला. त्याला माकडाच्या सहाव्याने सर्वांचं मन जिंकण्याचा उंटाचा प्रयत्न सफल झाला.

तात्पर्य – कलेचा आदर करावा

हे सुद्धा वाचा – मराठी बोध कथा

Marathi Story | धूर्त बोकड :

एक बैल जंगलात चरण्यासाठी जात असे. त्या जंगलात जवळच गवताळ कुरण होते तिथे बैल चरत होता. त्याच्या नकळत एक सिंह त्याच्यवर लक्ष ठेऊन होता. लांबवर एका झुडपाच्या मागे लपून सिंह, बैल शिकारीच्या टप्यात येण्याची वाट बघत होता.

सिंहाने बैलावर हल्ला केला पण बैलाने संधी साधून सिंहच्या तावडीतून स्वताची कशीबशी सुटका करून घेतली. बैल एका गुहेत आश्रयासाठी पळून गेला. या गुहेचा वापर मेंढपाळ स्वतासाठी आणि मेंढयांसाठी करीत असत. जोरदार पाउस किंवा वादळवारे सुटलेल्या मेंढपाळ मेंढ्यांना या गुहेत नेत असत.

बैल गुहेत शिरला तेव्हा त्या गुहेत एक बोकड राहिलेले होता. गुहेत बैल आलेला पाहून बोकड रागावला. आपल्या ताकतीची पर्वा न करता तो बैलाच्या अंगावर धावून गेला. आपल्या छोठ्याशा शिंगांनी बैलाला जखमी करण्याचा तो प्रयत्न करू लागला. बैल त्याला काहीच प्रतिकार करत नव्हता. गुहेच्या बाहेर सिंह उभा आहे हे माहीत असल्यामुळे बैलाने त्याला प्रतिकार केला नाही.

बैल बोकडाला म्हणाला ,”मी तुला घाबरत आहे असे तू वाटू देऊ नको. तू मनातही असा विचार अनु नकोस. ज्या क्षणी सिंह गुहेच्या दारापासून निघून जाईल त्या क्षणी मी तुला आयुष्यभर लक्षत राहील असा धडा शिकवेन .” बोकडाला आपली चूक समजली आणि त्याने बैलाची क्षमा मागितली.

तात्पर्य – आपली चुकी मान्य करणे फायद्याचे ठरते.

Marathi Story | सर्वोत्तम पाणी:-

एक दिवस, अकबरने सर्व दरबाऱ्यांना एक प्रश्न विचारला – ‘कोणत्या नदीचे पाणी हे सर्वात उत्तम आहे?’
दरबारातील जास्तीत जास्त लोकांनी एकमताने उत्तर दिले, ‘महाराज! इतर सर्व नदयांच्या पाण्याच्या तुलनेत गंगा नदीचे पाणी हे सर्वोत्तम पाणी आहे.’

परंतु बिरबल शांत होता. हे अकबरने बघितले आणि विचारले, ‘तू शांत का बसला आहे बिरबल? तू माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.’बिरबल बोलला, ‘महाराज सर्व नदयांमध्ये यमुना नदीचे पाणी सर्वोत्तम आहे.’बिरबलचे हे उत्तर ऐकून अकबर चकित झाला. तो बोलला, ‘बिरबल हे तू काय बोलतो आहे? तुमच्या धार्मिक पुस्तकात गंगा नदी ही शुध्द व पवित्र म्हटले आहे, आणि तू यमुनेचे पाणी उत्तम म्हणत आहेस!’

बिरबल म्हणाला, ‘महाराज! मी गंगा नदीच्या पाण्याला अमृत मानतो. त्यामुळे तुम्ही कृपया इतर कोणत्याही पाण्याबरोबर त्याची तुलना करू नका. ते तर अमृत आहे. राहिला प्रश्न नदीच्या पाण्याचा, तर आपल्या राज्याची यमुना नदीच स्वच्छ आहे व त्याचेच पाणी सर्वोत्तम आहे.’सर्व दरबारी व अकबर अनुत्तरीत झाले व बिरबलच्या उत्तराशी सहमत झाले.

Marathi Katha | गर्विष्ठ गाढव आणि एक कुत्रा:-

फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. एका माणसाजवळ एक गाढव आणि एक कुत्रा होता. एक दिवस तो माणूस त्याच्या जानावारांबरोबर शहरातून परतत होता. गाढवाच्या पाठीवर पोती लादलेली होती. तिघेही भुकेलेले आणि थकलेले होतेमालक नेहमी गाढवाची जादा काळजी घेत असे. त्यामुळे गाढवाला गर्व झाला होता. गाढवाला कुत्र्याशी दोस्ती करण्यात रस नव्हता.

ते जंगलातून जात असताना तो माणूस थकलेला असल्यामुळे थोडा वेळ आराम करण्यासाठी जंगलात एका झाडाखाली बसला आणि त्याला झोप लागली. गाढव गवत खायला लागला. कुत्रा गाढवाला म्हंटला,”कृपा करून थोडा खाली वाक”मी तुझ्या पाठीवर असणाऱ्या पोत्या मधून थोडेसे खायला घेतो.

मला खूप भूक लागली आहे. गाढवा त्याला म्हटला,”आपल्या मालकाला उठू देत, ते तुला काहीतरी खायला देतील.” कुत्रा गुपचूप झोपला. अचानक तेथे का लांडगा आला आणि तो गाढवावर तुटून पडला. गाढव कुत्र्याला म्हणाला,”मित्रा, कृपाकरून माझे प्राण वाचव.”कुत्र्याला बदला घेण्यासाठी आयती संधी मिळाली होती. कुत्रा त्याला म्हंटला ,”आपल्या मालकाला उठू देत तो तुला वाचवेल. “गाढव जसा वागला होता. तसेच कुत्र्याने पण उत्तर दिले.

तात्पर्य-करावे तसे भरावे याची प्रचीती त्याला आली.

हे सुद्धा Youtube वर बघा – Moral Stories In Marathi

Marathi Katha |कपटी साप आणि लाकुडतोड्या :

हिवाळ्यातील गोष्ट आहे, एक दिवस सकाळी एक लाकुडतोड्या जंगलातून घरी जात होता. त्याला रस्त्यावर बर्फात एक साप पसरलेला दिसला. तो साप खूपच अशक्त होता. थंडीमुळे सापाची शारीरिक अवस्था खूपच खराब झाली होती, आकाशात उडणाऱ्या घारीने त्याला उंचावरून फेकले असावे, असे लाकुडतोड्याला वाटले.

लाकुडतोड्याला सापाची द्या आली. त्याला माहित होते की, जर सापाला अर्धमेल्या अवस्थेत सोडले तर कोणी न कोणी पक्षी त्याला खाऊन टाकेल. लाकुडतोड्याने सापाला आपल्या कोटाच्या खिशात अलगद ठेवले आणि घरी घेऊन गेला. घर उबदार होते. घरात शेकोटी पेटविलेली होती. त्याने सापाला शेकोटी जवळ ठेवले. त्याच्या बायकोने सापाला औषध लावले आणि दुध पाजिले.

थोड्याच वेळात सापाला बरे वाटू लागले. लाकूडतोड्याच्या मुलांना साप खूप आवडला होता. एक मुलगा सापाला प्रेमाने गोंजराण्यासाठी पुढे जाऊ लागला. सापाच्या जवळ जाऊन मुलगा त्याला हाताळणार एवढ्यात सापाने बाळाला दंश करण्यासाठी फणा काढला.

हे पाहून लाकुडतोड्याने क्षणाचीही दिरंगाई न करता आणि उपकार न जाणणाऱ्या सापाचे कुऱ्हाडीने तुकडे केले. ज्या लाकुडतोड्याने त्याचे प्राण वाचविले होते त्याच्याच मुलाला दंश करण्यासाठी साप पुढे सरसावला आणि प्राण गमावून बसला.

तात्पर्य- उपकाराची फेड अपकाराने करण्याचा प्रयत्न केल्यास असेच होते.

निष्कर्ष –

आम्ही दिलेले माहिती चा वापर तुम्ही खालील मुद्देसाठी पण वापरू शकता

  • Marathi Story
  • Marathi Story for kids
  • Lahan mulanchya Ghosti
  • Marathi Katha

 Lahan mulanchya Ghosti कथा अन्य लेखकांनी लिहिलेल्या त्यांच्या पुस्तकावरून घेतली गेली आहे. वरील ब्लॉग मधील माहिती फक्त वाचन आणि शिक्षण उपयोगासाठी दिली गेली आहे. तुम्हाला मराठी बोध कथा कशी वाटली आम्हाला comment करून आम्हाला कळवू शकता. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला दिल्या गेलेल्या माहिती बद्दल काही अडचण असेल …आम्हाला [email protected] या मेल वर तुम्ही मेल करून शकता आम्ही तुम्हाला २४ तासामध्ये उत्तर देऊ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment