गोवा मध्ये फिरण्याचे १० मुख्य ठिकाण 

GOA

1.कलंगुट बीच 

2. फोर्ट अग्वादा 

3. गोवा क्रूझ 

4. वॉटर स्पोर्ट्स 

5. दूधसागर फॉल्स 

6.अंजुना बीच

7. चापोरा किल्ला 

8. स्कुबा डायविंग 

8. डोना पॉला