तुम्हाला टॉप १०  भरगोस परतावा देणारे Mutual Fund माहिती आहेत का ? 

Nippon India लार्ज कॅप फंड मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी २५.३४% इतका परतावा दिला आहे 

Edelweiss लार्ज कॅप फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १८.६९% इतका परतावा दिला आहे 

HDFC Top 100 फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी २१.२४% इतका परतावा दिला आहे 

Invesco India लार्ज कॅप फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १७.२२% इतका परतावा दिला आहे 

SBI Bluechip फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १८.८२% इतका परतावा दिला आहे 

DSP Top 100 Equity फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १५.८५% इतका परतावा दिला आहे 

ICICI Prudential Bluechip फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १९.३९% इतका परतावा दिला आहे 

Bandhan लार्ज कॅप फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १५.९५% इतका परतावा दिला आहे 

Aditya Birla Sun Life Frontline Equity फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १७.२४% इतका परतावा दिला आहे 

TATA लार्ज कॅप फंडने मागील ३ वर्ष मध्ये सरासरी १७.९% इतका परतावा दिला आहे