जाणून घेऊ टॉप १० मराठी कादंबरी 

1.मृत्युंजय 

2.छावा

3.श्यामची आई 

4.श्रीमान योगी

5. पानिपत

6.स्वामी

7. युगंधर

8. ययाती  

9.कोसला

10.शाळा