Mumbai Indians टीम मधून २०२४ साठी टीम हे खेळाडू कमी केले जातील

www.Roarmarathi.com

1. जोफ्रा आर्चर

www.Roarmarathi.com

जोफ्रा आर्चर ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण ७.२० करोड ला विकत घेतला होता.

अर्जुन तेंडुलकर

www.Roarmarathi.com

अर्जुन तेंडुलकर ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण ३० लाख ला विकत घेतला होता.

ख्रिस जॉर्डन

www.Roarmarathi.com

ख्रिस जॉर्डन ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण 3 करोड ला विकत घेतला होता.

पियुष चावला

www.Roarmarathi.com

पियुष चावला ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण 6 करोड ला विकत घेतला होता.

अर्शद खान

www.Roarmarathi.com

अर्शद खान ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण २० लाख ला विकत घेतला होता.

संदीप वॉरिअर

www.Roarmarathi.com

संदीप वॉरिअर ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण 1० लाख ला विकत घेतला होता.

डूयान जानसेन

www.Roarmarathi.com

डूयान जानसेन ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण 1० लाख ला विकत घेतला होता.

रायली मेरिडिथ

www.Roarmarathi.com

रायली मेरिडिथ ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण १.५ करोड ला विकत घेतला होता.

ट्रिस्टन स्टब्स्

www.Roarmarathi.com

ट्रिस्टन स्टब्स् ला मुंबई इंडियन्स ने एकूण १० लाख ला विकत घेतला होता.