२०२४ IPL साठी कोलकाता नाईट रायडर्स ने रिटेन केलेले खेळाडू

श्रेयस अय्यर

www.Roarmarathi.com

श्रेयस अय्यरला kkr ने ipl 2022 मध्ये 12.25 कोटी किंमतीला खरेदी केले होते.

नितीश राणा

www.Roarmarathi.com

नितेश राणा 2018 मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले..

रिंकू सिंग

www.Roarmarathi.com

रिंकू सिंग 2018 मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.

आंद्रे रसेल

www.Roarmarathi.com

आंद्रे रसेल २०१५ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.

सुनील नरेन

www.Roarmarathi.com

सुनील नारायणला २०१२ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.

वरुण चक्रवर्ती

www.Roarmarathi.com

वरून चक्रवर्तीला  २०१९  मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.

व्यंकटेश अय्यर

www.Roarmarathi.com

व्यंकटेश अय्यरला  २०२१ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.

सुयश शर्मा

www.Roarmarathi.com

सुयश शर्माला २०२३ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.

जेसन रॉय

www.Roarmarathi.com

जेसन रॉयला २०२३ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स टीम मध्ये सामील करण्यात आले आणि त्याच्या उपयुक्त योगदानकरीता  २०२४ ipl साठी त्याला टीम मध्ये  रीटेन करण्यात आले.